Hieronder een overzicht van onze activiteiten.

02 Sjoellen [Het Palet]Sjoelen

Geduld, behendigheid en overleg zijn de noodzakelijke voorwaarden voor succes bij dit spannende spel. Iedere maandagmiddag van twee tot half vijf spelen wij dit in competitieverband. Af en toe kan er ook een prijs gewonnen worden. De kosten bedragen € 2,00 p.p. per keer. U bent verzekerd van een fijne middag.SLogo smartlappenkoor in kleurmartlappenkoor

Smartlappenkoor Duiven heeft een repertoire van Nederlandse smartlappen, maar ook gezellige meezingers. Het koor heeft 35 leden waaronder 3 accordeonisten, een trommelaarster en een enthousiaste dirigente. Zij repeteren iedere maandagavond in Het Palet..

Naar: Facebook Smartlappenkoor Duiven.
Naar:
Video van het optreden in het Palet op 10-10-2016.

 
04 Koersbal [Het Palet]Koersbal

Koersbal is een spel dat iets van jeu de boules weg heeft, maar aanmerkelijk moeilijker. Dat komt omdat de ballen niet helemaal rond zijn. Ze rollen dus niet precies recht vooruit. Daarom vereist het nogal wat behendigheid om ze zo dicht mogelijk bij het doel, het kleine witte balletje, terecht te laten komen. Het is een spannend spel dat u toch op uw gemak moet doen. Koersbal wordt gespeeld op een groene mat die 2,5 mtr breed en 10 mtr lang is. Soms worden er wedstrijden georganiseerd met andere seniorenclubs. We spelen altijd op de dinsdagmiddag.

Meer weten, bel, Harry Theuns, tel. 0316 262 050.06 Jokeren [Het Palet]Jokeren

Op dinsdagavond van halfacht tot halftien en op donderdagmiddag van halftwee tot halfvijf kunt u bij ons een gezellig potje jokeren. Hoewel het bij dit spel vanzelfsprekend in de eerste plaats om het plezier gaat, spelen we het toch in competitieverband. Dus …. Er valt weleens een prijsje te winnen. De kosten bedragen € 1,50 p.p. per keer.
K05 Klaverjassen [Het Palet]laverjassen

Iedere dinsdagavond van halfacht tot tien en op donderdagmiddag vanaf twee uur, kunt u bij ons terecht voor een partijtje klaverjassen. We spelen het spel in competitie verband. Af en toe is er een prijs te winnen. Toch komt het wedstrijdkarakter op de tweede plaats. Het sportieve plezier staat voorop! De meeste spelers houden zich aan het “Amsterdamse” systeem. Maar als u het anders gewend bent, komen we daar samen wel uit. Laat u zich dus niet weerhouden en doe met ons mee. Het kost € 1,50 per keer. U bent van harte welkom.

 


H07 hobbyclub [Het Palet]obbyclub

Op woensdagmorgen komt er een groep bijeen om op een creatieve manier te hobbyen. Men houdt zich o.a. bezig met 3D-kaarten, kaarten borduren, kaartponsen en theezakjes vouwen. Verder kan ook het zgn. filigraan worden beoefend. Sommige deelnemers vinden pergamano erg leuk. Wellicht komen er in de toekomst nog andere technieken aan de orde. U ziet het, voor een elk wat Wills. Maar gezelligheid staat voorop.

De kosten € 6,50 per periode van zes weken. U bent welkom op de woensdagmorgen van halftien tot twaalf uur.
B08 Bingo [Het Palet]ingo

Wie een kansje wil wagen, kan meedoen aan onze bingo. U ben verzekerd van een spannende leuke middag. Er worden 4 gewone rondes gespeeld met telkens één prijs voor de bovenste rij, één prijs voor de onderste rij en één voor de volle kaart. De bingomiddag wordt afgesloten met een superronde, waarbij één extra fraaie prijs valt te winnen.
De kosten zijn € 7,50 (2 bingo kaarten voor elk van de vijf rondes


L09 Leeskring [Het Palet]eeskring

Tijdens het winterseizoen komt in Het Palet een groep mensen bijeen voor het bespreken van een boek. Dit gebeurt telkens op de 1e woensdagmiddag van de maand.

Lees meer over de Leeskring van Het Palet Trefpunt Duiven.

 

 


S10 Studiekring [Het Palet]tudiekring

Iedere donderdagmorgen van half tien tot twaalf uur houden wij een bijeenkomst. Zelf gekozen onderwerpen worden dan besproken en uitgediept. We beogen daarmee op de hoogte te blijven van wat er in de wereld gebeurt en onze kennis te vergroten. Ook het onderling contact wordt als belangrijk ervaren. U bent van harte welkom.
De kosten zijn € 6,00 per maand.

 

 

D11 Darten [Het Palet]arts

Een groot aantal punten halen! Dat is de bedoeling.
U kunt samen met andere darts- liefhebbers dat doel op een plezierige manier proberen te bereiken.
Doet u mee! Iedere donderdagavond van half acht tot half tien bent u van harte welkom.

De kosten, € 2,00 p.p. per keer.
S12 Schaken [Het Palet]chaken

Van september t/m mei is er op vrijdagmorgen van tien tot halfeen gelegenheid om een interessante partij te schaken. Zowel de beginner als de (meer) gevorderde en degene die schaken wil leren, zijn van harte welkom!. Het plezier in het spel staat voorop, de kosten bedragen € 1,40 per keer.
B15 Bridge [Het Palet]ridge

Het seniorenbridge wordt in competitie verband gespeeld. Traditiegetrouw zijn er bij sommige gelegenheden prijsjes te winnen. Maar dat het daar niet in eerste plaats om gaat, vinden wij vanzelfsprekend. Spel plezier staat voorop! De meeste deelnemers voegen zich naar het Acol - systeem, maar star zijn we daar niet in. Er lopen ook wat dat betreft vogels van diverse pluimage bij ons rond. Daar leven we heel goed mee. Hebt u (nog) geen speelpartner? Wij proberen er een voor u te vinden. Tot op heden is dat altijd gelukt. Wij spelen op vrijdagmiddag vanaf halftwee.

Deelname: € 1,50 per keer.


Aanschuifdiner proef het gemak

Lees hier alles over deze activiteit.

 

Inloopsoos

Op maandag – dinsdag - en donderdagmiddag van twee tot half vijf houden wij de vrije inloop. U kunt dan op ieder moment binnen wippen. De deur staat altijd voor u open en de koffie/thee staat voor u klaar. Overigens: op de dinsdag is er ook koersbal. Leuk om naar te kijken, ook als u zelf niet meespeelt.

Leesplank

Achter in de soos bevindt zich de leesplank. Daar vind u onder meer tijdschriften voor senioren, de bladen van de ouderenbonden en het maandblad Plus.