09 Leeskring [Het Palet]Leeskring Het Palet Trefpunt Duiven,
In Het Palet Mondriaanstraat 14 in Duiven komen de deelnemers
van de leeskring tijdens het winterseizoen 6 x bijeen om samen een boek te bespreken. Te beginnen in september. In de maand daarvoor heeft men thuis het boek gelezen en er eventueel wat aantekeningen bij gemaakt.
De boeken kunnen we lenen van de bibliotheek en hoeven niet zelf te worden aangeschaft.
Zo lang het nodig is, moeten we de groep splitsen in twee groepen van zes, om zo te voldoen aan de voorschriften en aanbevelingen in verband met de coronacrisis.
De boekbesprekingen worden telkens de eerste woensdagmiddag van de maand gehouden.
Na de pauze lezen en bespreken we enige gedichten.
Voor het komend seizoen zijn er enkele plaatsen vrij gekomen.
Heeft u interesse voor deelname of wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met Walter Maas: Telefoon: 06 4054 9902 of e-mail naar: info@hrtpaletduiven.nl