Aanmelden voor het aanmelddiner kan als volgt:

-  In Het Palet bij een vrijwilliger tijdens een van onze activiteiten (zie onze maandelijkse activiteiten kalender).
-  of door overmaking van € 8,00 op rekeningnummer NL54 RABO 0315 4762 57 tnv St. Seniorensociëteit Duiven met vermelding van de datum van het diner.

Lees hier alles over het aanschuifdiner bij het Palet.