Vervolg Welkom.

De vrijwilligers / barmedewerkers.
Dit is een vaste groep medewerkers/vrijwilligers (momenteel 15) waarvan er altijd minimaal één bij de activiteiten aanwezig is. Deze hebben als taak namens het bestuur op te treden en daarnaast verzorgen zijn de vestrekking van de consumpties met alle daarbij behorende werkzaamheden.

De contactpersonen / spelbegeleiders.
Dit zijn de personen/vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor een goed verloop van de activiteiten en organiseren en regelen alles met betrekking tot die activiteit. Het is ook de contactpersoon tussen de activiteit en het bestuur. Ook leggen zij financiële verantwoording af aan de penningmeester.

Inkomsten.
Bezoekers van activiteiten betalen een bedrag per bezoek (In de regel 1 euro). Hier zit vaak nog een consumptie bij inbegrepen. Verder halen we inkomsten uit de verkoop van consumpties (baropbrengst). Andere gebruikers betalen 25 euro per dagdeel. Wij hebben geen leden en op dit moment ook geen sponsors.

Het Palet gebouw buiten (4)(7K)Accommodatie.
Het Palet maakt gebruik van het gebouw aan de Mondriaansraat 14 te Duiven. Het gebouw wordt voor de helft door ons gebruikt en dat deel is ook eogendom van Het Palet.

Gebruik van de accommodatie door andere partijen.
Voor derden is de ruimte niet te huur. Voor organisaties met activiteiten die onder onze doelstelling vallen is het wel mogelijk onder voorwaarden gebruik te maken van onze accommodatie onder toezicht van een van onze vrijwilligers en tegen een kleine gebruiksvergoeding . De vergoeding hiervoor bedraagt 25 euro per dagdeel. Vraag naar onze gebruikersvoorwaarden.

Alleen samen kunnen we er echt iets moois van maken.
Bent u ergens goed in. Schroom niet, kom er mee voor de dag. Want op die manier zijn onze activiteiten ook van de grond gekomen. Ook als het gaat om een eenmalige speciale activiteit bent u bij ons van harte welkom.

Andere informatiebronnen;
Poster Jaarprogramma met de vaste activiteiten
Facebook hetpaletduiven
secretariaat@hetpaletduiven.nl