09 Leeskring [Het Palet]Leeskring Het Palet Trefpunt Duiven,

Bij het Palet te Duiven aan de Mondriaanstraat 14 komt tijdens het winterhalfjaar een groep mensen bijeen om samen een boek te bespreken. In de maand daarvoor heeft men thuis het boek gelezen en ev. wat aantekeningen gemaakt. De boeken worden in onderling overleg gekozen en kunnen door een prettige samenwerking, van de bibliotheek geleend worden. De sessies zijn telkens de eerste woensdagmiddag van de maand in “Het Palet” (t.o. de Coöp) en beginnen om 14.00 uur.
Het aantal deelnemers wordt bewust beperkt gehouden.
De ervaring leert dat dit het beste is voor een goed heen- en weergaand gesprek en dat iedereen dan voldoende aan bod kan komen. Het is interessant je eigen indrukken te verwoorden en te horen hoe anderen het boek hebben gelezen. Soms komen gaande de bespreking actuele, maatschappelijke problemen of levensopvattingen aan de orde. Elk seizoen komen we zes maal bij elkaar. De besprekingen worden geleid door één van de deelnemers, die zich daarvoor hebben opgegeven.

Na de pauze is de gewoonte ontstaan enkele gedichten te lezen en er kort over te praten. Dit blijkt een goede gedachte te zijn geweest, waaraan men gehecht is geraakt.
Aan het einde van het seizoen stellen we gezamenlijk de nieuwe lijst voor het volgende jaar samen.
Heeft u belangstelling voor deelname of wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen, dan kunt u bellen met dhr. W. Maas, tel 0316 261 986 of mailen naar leeskring@hetpaletduiven.nl