Skip to main content

Sjoelen

Sjoelen
  • Dag
    maandag 1x2 weken (zie agenda)
  • Tijd
    vanaf 13.30 uur

Geduld  en behendigheid zijn de noodzakelijke voorwaarden voor succes bij dit spannende spel.

Het is echter wel een recreatief gebeuren, waar spelplezier en ontmoeting de hoofdzaak blijven. Kijk voor de data op het maandrooster. 

Nadere inlichtingen: W. Maas, tel. 06-40549902