Skip to main content

Leeskring

Leeskring
  • Dag
    1e Woensdag van de maand winterhalfjaar
  • Tijd
    vanaf 2 uur

Regelmatig komt een groep mensen bijeen om samen een boek te bespreken.

Tijdens het winterhalfjaar komt de leeskring 6 x bij elkaar om een boek,
dat door de leden al gelezen is, te bespreken. Dit vindt telkens plaats
op de eerste woensdagmiddag van de maand. De boeken kunnen we
lenen van de bibliotheek. Ook worden er enige gedichten gelezen en besproken.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 10.
Nadere inlichtingen: W. Maas, tel. 06-40549902.