Het aanschuifdiner bij Het Palet Trefpunt Duiven

Poster aanschuifdiner 2019 3e kwrt(7V)Het aanschuifdiner "Proef het Gemak" is een initiatief van Welling Catering en Mikado. Het is gericht op ouderen en alleenstaanden in De Liemers. Vanwege de huidige ontwikkelingen in zorg en welzijn, die ertoe leiden dat steeds meer mensen thuis op zichzelf zijn aangewezen, is dit een zeer welkom initiatief en Het Palet sluit zich daar graag bij aan.

Het maken van nieuwe contacten, gezellig samenzijn en lekker eten is het uitgangspunt. Zeker voor mensen die alleen koken en eten ongezellig vinden of voor wie het bereiden van de dagelijkse maaltijd een belasting wordt.

Bij Het Palet Trefpunt Duiven aan de Mondriaanstraat 14 is het mogelijk om eens per maand (iedere vierde woensdag van de maand) deel te nemen aan het aanschuifdiner.

U bent van harte welkom op de op de poster hiernaast genoemde datums. Er is plaats voor 50 gasten. Vol=Vol. De zaal gaat open om 17.00 uur.

Het menu bestaat uit een verrassingsgerecht in buffetvorm en een toetje. De kosten bedragen € 8,00 excl. drank. Begeleiders zijn ook van harte welkom. Heeft u een vervoersprobleem bel tijdig met Hulpdienst graag gedaan 026 4440094.

Let op gewijzigde aanmeldingsprocedure

Daar er mensen zich wel opgaven voor het diner maar toch niet kwamen en zich niet hadden afgemeld en dus niet betaald voor het bestelde eten zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten vooraf te laten betalen.

Dit kan als volgt:
-  In Het Palet bij een vrijwilliger tijdens een van onze activiteiten (zie onze maandelijkse activiteiten kalender). U ontvangt dan een toegangsbewijs.
-  of door overmaking van € 7,50 op rekeningnummer NL54 RABO 0315 4762 57 tnv St. Seniorensociëteit Duiven met vermelding van de datum van het diner.

De aanmelding en betaling dient te worden gedaan vóór de vrijdag voor het diner:

Afmelden.
Teruggave van de betaalde kosten kan alleen geschieden als men zich voor de zondagavond voor het diner afmeld bij een van onze vrijwilligers of via telefoonnummer 06 4627 0652 of 06 1549 4350.

 

 


Aanschuifdiner 2017 01 25 17.27.09(7K)