Aanmelden voor het aanschuifdiner.

Daar er mensen zich wel opgaven voor het diner maar toch niet kwamen en zich niet hadden afgemeld en dus niet betaald voor het bestelde eten zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten vooraf te laten betalen.

Dit kan als volgt:
-  In Het Palet bij een vrijwilliger tijdens een van onze activiteiten (zie onze maandelijkse activiteiten kalender). U ontvangt dan een toegangsbewijs.
-  of door overmaking van € 7,50 op rekeningnummer NL54 RABO 0315 4762 57 tnv St. Seniorensociëteit Duiven met vermelding van de datum van het diner.

Lees hier alles over het aanschuifdiner bij het Palet.